SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Miten SEN:n nimi kirjoitetaan?

Yhdistysten ja järjestöjen nimien kirjoittamisessa on vaihteleva käytäntö. Aika yleistä on, että moinisanaisessa järjestönimessä kaikki osat kirjoitetaan isolla alkukirjaimella. Näin on myös Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa, mutta käytäntö on uusi. Se otettiin käyttöön 27.3.2008 kun uudet säännöt hyväksyttiin.

 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston nimi kirjoitettiin vuosina 1963-1991 niinkuin nytkin uusien sääntöjen mukaan. Vuoden 1992 sääntöuudistuksessa otettiin käyttöön kirjoitustapa Suomen ekumeeninen neuvosto. Tämä on se tapa, jota Kielitoimisto edelleenkin suosittelee, siis suomenkielen yleistä kirjoitustapaa noudattava.

 

Muutoksista johtuen on näiden nettisivujen kirjoitustapa kahtalainen: vanha tyyli ja uusi tyyli. Vähitellen uusi tyyli tulee hallitsevaksi.

 

Perusteluina sille, että vanha tyyli otettiin käyttöön, esitettiin muun muassa se, että vakiintunut lyhenne SEN selkeämmin erottuu kun jokainen nimen sana kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.

 

On myös hyvin yleistä, että järjestöjen nimet kirjoitetaan tyyliin kaikki nimen osat isolla alkukirjaimella ja näin on myös englanninkielisessä kontekstissa.

 

Ruotsiksi nimi on uudessa asussaan: Ekumeniska Rådet i Finland.

 

Englanniksi, kuten ennenkin The Finnish Ecumenical Council.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.